o nama4

Neprekidno usavršavanje na stručnim seminarima, kao i konsultacije s kolegama garancija su sigurnosti i kvalitete.
Ordinacija je u članstvu ‘Hrvatske stomatološke komore‘ što je još jedan jamac i potvrda njezine sigurnosti.