Pregled stomatoloških usluga

CijenePružanje prve pomoći

100 kn

Vađenje zuba (zavisno je li jednokorjenski ili višekorjenski)

200-400 kn

Liječenje zuba + ispun korjenskog kanala + plomba (zavisno je li jednokorjenski ili višekorjenski zub)

400-600 kn

Plombe: jednoplošna

200 kn

Plombe: dvoplošna

250 kn

Plombe: troplošna

300 kn

Nadogradnja zuba (lijevana, koja je najkvalitetnija)

300 kn

Porculanska kru

nica

1500 kn

Bezmetalna porculanska krunica

3000 kn

Porculanska ljuskica

3000 kn

Akrilatna krunica

1000 kn

Čišćenje kamenca (svi zubi u jednom zahvatu)

500 kn

Kiretaža (svi

zubi u jednom zahvatu)

1000 kn

Klasična proteza (plastična)

4000 kn

Klasična proteza poboljšana mrežicom

4500 kn

Metalna proteza

5000 kn

Reparatura proteze

500 kn

Podlaganje proteze (popravljanje stare proteze)

1000 knOstali posebni zahvatiApikotomija (odstranjivanje vrška bolesnog korjena)

1000 kn

Vađenje uklještenog umanjaka

1000 kn

Operacija režnja (učvršcivanje klimavih zubi) zavisno od veličine regije

600-1000 kn

Zubni nakit: obični

300 kn

Zubni nakit: bijelo i žuto zlato sa cirkonom

600 kn

Implatanti (implantat + nadogradnja + porculanska krunica)

8000 Kn

Višestruke implantacije

određuje se po broju usađenih implantata

Izbjeljivanje zubi (gornji i donji zubni niz), direktna metoda

               2000 kn

Izbjeljivanje zubi (gornji i donji zubni niz), indirektna metoda

                1500 kn