‘Stomatološka ordinacija Željko Barišić dr. stom.’ počela je s radom 01.VIII.1998. Od tada pa do danas ona neprekidno i uspješno radi. Sve to ne bi bilo moguće bez stručnog i nesebičnog zalaganja njezinog osnivača i voditelja Dr. Željka Barišića. U suradnji s tehničkim laboratorijima ordinacija pruža usluge iz svih stomatoloških disciplina. Možete biti sigurni u najbolju i najsuvremeniju uslugu.  

Ovdje se koriste isključivo najmoderniji materijali i najsuvremenije tehnike. Ordinacija je opremljena suvremenom i provjerenom opremom s kojom je moguće izvršiti bilo koji zahvat. Ovdje se nalazi i uređaj za snimanje zubi, tako da nije potrebno bilo kamo ići izvan ordinacije.

Neprekidno usavršavanje na stručnim seminarima, kao i konsultacije s kolegama garancija su sigurnosti i kvalitete.
Ordinacija je u članstvu Hrvatske komore dentalne medicine ( https://www.hkdm.hr/’ ) što je još jedan jamac i potvrda njezine sigurnosti.

“Dental office Željko Barišić dr. stom.” started operating on August 1, 1998. From then until today, she has been working continuously and successfully. All of this would not have been possible without the professional and selfless efforts of its founder and manager, Dr. Željko Barišić. In cooperation with technical laboratories, the practice provides services in all dental disciplines. You can be sure of the best and most modern service.
Only the most modern materials and the most modern techniques are used here. The practice is equipped with modern and proven equipment with which any procedure can be performed. There is also a dental imaging device here, so there is no need to go anywhere outside the office.
Continuous training at professional seminars, as well as consultations with colleagues, are a guarantee of safety and quality.
The office is a member of the Croatian Chamber of Dental Medicine  (https://www.hkdm.hr/’ ) , which is another guarantor and confirmation of its safety.